Dodane prezentacje!

EDIT

Dodatkowe prezentacje

  • Leonid Igolnik – „The dark art of performance tuning or how to become a performance hero without spending a penny on tools” – EN
  • Waldemar Kot – „INVOKEDYNAMIC = bardziej dynamiczna JVM” – PL
  • Patrycja Wegrzynowicz – „Security Vulnerabilities in Open-Source Java Libraries” – EN
  • Manik Surtani – „The JBoss Data Grid, or Enterprise-grade Infinispan” – EN
  • Jakub Kubryński – „Microbenchmarks – performance in the smaller scale” – EN
  • Sławomir Sobótka – Ewolucyjna Destylacja Architektury – myślenie wizualne na przykładzie Ports&Adapters – PL
  • Jakub Podlesak – RESTful Java with JAX-RS 2.0 and Jersey – EN
  • Wiktor Żołnowski – Reversed Tests Pyramid – dealing with legacy code – EN

A już w środę umieścimy pełną agendę!

Pełna lista znajduje się tutaj.